Connect with us

Македонија

Потпишан меморандум за разбирање за безбедност на 5G технологии, помеѓу премиерот Заев и потсекретарот на САД Крач

Претседателот на Владата Зоран Заев и Потсекретарот за економски раст, енергија и животна средина во Владата на Соединетите Американски држави...