Connect with us

Гевгелија

Изведбени работи за затворање и ревитализација на старата депонија во Гевгелија

Започнаа изведбените активности за затворање и ревитализација на старата депонија кај Сува Река. Со воведувањето во активностите од страна на...