Connect with us

Василево

Советот на општина Василево ја одржа 36-та седница, усвоени завршните сметки на општината и институциите во нејзина надлежност

Avatar

Published

на

Вчера, Советот на општина Василево ја одржа редовната 36-та седница, на чиј дневен ред по дополнувањето беа вкупно шест точки, меѓу кои и Завршните  сметки за 2023 година на општина Василево, на двете основни општински училишта „Гоце Делчев“, Василево  и „Атанас Нивичански“, Нова Маала, како и Завршната сметка на ЈПКД „Турија“; Василево.

Сите точки го добија потребното мнозинство и беа изгласани од страна на Советот на општина Василево. Дискусија предизвика Завршната сметка на Комуналното претпријатие „Турија“, кое според Извештајот  за 2023 покажува загуба во работењето во износ од 918 101 денари.  Вкупните приходи на претпријатието, по сите основи во 2023 година се 20 664 376 денари, а расходите изнесуваат  21 582 477 денари. Образложение даде и градоначалникот на општина Василево Славе Андонов, кој причините за негативното салдо ги лоцираше во недостигот од работна рака, зголемување на  износот на дневниците на ангажираните работници, како и во средствата вложени во  сериозните поправки   на возилата за смет,  неопходни за нормално функционирање на Јавното комунално претпријатие. Од страна на Советниците беше посочен и проблемот со ниската цена на услугите, посебно на цената за собирање на смет, како и проблемот со големиот број граѓани-неплаќачи, кои и покрај тоа што се редовни корисници на услугите, сметките не си ги подмируваат. Без дискусија и  без расправа, со 8 гласови „за“,  усвоена беше и Завршната сметка на Буџетот на општина Василево за 2023 година. Согласно материјалите доставени до советниците од страна на Одделението за финансии, во Буџетот на општина Василево во кој спаѓаат и буџетите на единките корисници односно основните училишта и детската градинка,  од планираните 198 322 457 денари, реализирани се 171 752 686 денари. Кај основниот Буџет (Буџетот на општината без буџетите на единките корисници), од планираните 87 000 000 денари, реализирани се 71 869 453 денари.
Советниците на оваа седница ги усвоија и Предлог-програмата за измена и дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во општина Василево за 2024 година и Предлог-програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести и План за спроведување на дезинсекција и дератизација во 2024 година

Василево

Започнаа градежните активности на улица во Пиперево

Avatar

Published

на

Градоначалникот на општина Василево, Славе Андонов, направи увид во градежните активности на улицата во Турското маало во с. Пиперево, за која како што напиша на својот ФБ профил, https://www.facebook.com/vasilevo24,  е долгогодишно барање на граѓаните. „Оваа улица ќе добие асфалт по поставувањето на нов тампон. Запазени се сите рокови и ветувања кон граѓаните“, стои во информацијата на Градоначалникот.

Изградбата на оваа улица е планира со Програмата за изградба, реконструкција и одржување налокални патишта и улици во општина Василево за 2024 година, а средствата за нејзина реализација кои согласно Договорот со изведувачот изнесуваат 380 042 денари се обезбедени од општинската каса.

Должината на улицата изнесува 95 метри, ширината 3 метри. Следната фаза која е всушност и финална е асфалтирањето, кое треба да биде извршено во текот на периодот што следи.

Прочитај повеќе

Василево

Во Добрашинци и Чанаклија, започнаа Велигденските турнири во мал фудбал

Avatar

Published

на

Во населеното места Добрашинци и Чанаклија започнаа Велигденските  турнири  во мал фудбал кои  традиционално се одржуваат по повод големиот христијански празник Велигден. Покровител на турнирите  е општина Василево.
На официјалниот старт на турнирот во Добрашинци присуствуваше градоначалникот на општина Василево, Славе Андонов.

„Турнирот во Добрашинци секогаш ќе ја има подршката од општина Василево. Им посакувам успех на сите пријавени екипи и се надевам дека целиот турнир ќе се одвива во фер и спортска атмосфера и ќе победи најдобриот“, напиша на својот ФБ профил, https://www.facebook.com/vasilevo24, градоначалникот, кој со првиот шут на топката го означи официјалниот старт  на турнирот.
За учество во овој турнир пријавени се вкупно 13 екипи, распоредени во четири групи и тоа:
Група А: Вистони ЖП Босилово,  Васе Чомбе,  Чанаклија,  Брониер, ФК Дрвош,
Група Б: Васфил Сонце Нова Маала,  ФК Добрашинци, Такси Стево Добрашинци,
Група В: Љута Иловица, Злеово, Блатанс пром Добрашинци,
Група Г: Едрениково, Душко Петров, ЦТ-Инстал.
Натпреварите се играат на игралиштето во с. Добрашинци со почеток во 20,00 часот.
Во Чанаклија  натпреварите се играат на новото повеќенаменско игралиште. Финалните натпревари ќе се одиграат во недела на 05 мај, првиот ден на празникот Велигден.

Прочитај повеќе

Василево

Општина Василево обезбеди средства за реконструкција на филтер станицата во Добрашинци

Avatar

Published

на

Со средства обезбедени од Министерството за животна средина и просторно планирање, преку Програмата за управување со води за 2024 година, општина Василево ќе ја реконструира филтер станицата во с. Добрашинци, од која со вода за пиење се снабдуваат населените места  Добрашинци,Нова Маала и Чанаклија.
Преку својот ФБ профил, https://www.facebook.com/vasilevo24, информацијата ја сподели градоначалникот на општина Василево Славе Андонов: „Обезбедивме средства за реконструкција на филтер станицата во Добрашинци.  Обезбедени се средства за првата фаза од реконструкцијата и надградувањето на филтер станица за прочистување на питка вода во висина од 2.000.000 денари. Постепено но сигурно работиме населените места во општина Василево да добијат чиста вода за пиење. Ветувањата кон граѓаните се реализираат“, напиша Андонов.
Согласно Барањето поднесено до Министерството за животна средина,  за реконструкцијата која ќе опфати набавка, инсталација и монтажа на опрема, потребни се финансиски средства во износ од 3 000 000 денари, од кои општина Василево, со Одлука на Советот се обврза да обезбеди  26% односно 780 000 денари како сопствено учество во реализацијата на проектот.
Причина за неопходноста од реконструкција на оваа филтер станица е застарената опрема и многу малиот капацитет поради што не ги задоволува потребите на трите населени места ниту по квалитет ниту по квантитет.
Со реконструкцијата проблемот ќе биде долгорочно решен.

Прочитај повеќе