Connect with us

Конче

На езерото Мантово поставени табли со кои се известува дека водите не се за капење и рекреативни активности

Avatar

Published

на

На езерото Мантово од пред неколку дена се поставени табли на кои пишува известување дека водите не се за капење и рекреативни активности. Тоа е направено по извршените инспекциски надзори и анализи во врска со загадувањето на Брана Мантово од страна на Државниот инспекторат за животна средина. Таблите со известувањето дека водите не се за капење и рекреативни активности ги постави Општина Конче, по добиениот налог од надлежните институции. Согласно објавениот извештај од Државниот инспекторат за животна средина, една од промените која е забележана е што водата во езерото позеленува како резултат на масовен развиток на сино – зелената алга., појава која претставува закана за целиот еко систем како и за луѓето кои ја користат водата за разни намени.

Исто така добиените резултати укажуваат и на загадување на водите во Брана Мантово од фекални води. Увидот на лице место од Дражвниот инспекторат утврдил дека има изградено поголем број на викендици околу езерото, при што е заклучено дека е потребно да се изврши инспекциски надзор од овластениот инспектор и комуналната инспекција од Општина Конче, за да се провери дали овие објекти имаат изградено септички јами.

Извршените анализи се направени на барање на Рудникот Боров Дол од Радовиш.

Целиот извештај на http://konce.gov.mk/wp-content/uploads/2022/02/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE.pdf

прикажи повеќе
Advertisement

Конче

Општина Конче започна со уредување на полските патишта

Avatar

Published

на

Општина Конче започна со уредување на полските патишта во општината кои се од витално значање за извршување на земјоделскита активности.

„Овие денови во тек се активности за транспорт и нанесување на дробен камен на полски патишта во сите населени места , каде приоритет се критичните локации каде пристапот до обработливите површини е отежнат“, информира градоначалникот Златко Ристов кој вели дека уредувањето на полските патишта останува приоритет и понатаму.

Прочитај повеќе

Конче

Општина Конче уреди околу 70 км локални патишта

Avatar

Published

на

Во изминатите дваесетина дена преку ангажирање на лица опфатени во Договорот со АВРМ за јавни работи, Општина Конче успеа да спроведе повеќе активности како што се уредување на јавно прометни површини, чистење на банкини на локални патишта и улици, при што се уредени околу 70 км локални патишта, а во соработка со ЈПДП изврши обележување на регионалниот пат Конче-Радовиш.

„Сето ова е во насока за обезбедување на сигурен и безбеден сообраќај за непречено движење на возилата, особено за зимскиот период кога имаме загрозување на патиштата од временските неприлики“, вели градоначалникот Златко Ристов.

Прочитај повеќе

Конче

Сообраќајно уредување на локални улици и патишта во Општина Конче

Avatar

Published

на

Во тек се активности за сообраќајно уредување на локални улици и патишта во Општина Конче, согласно програмата за уредување на патишта и улици. Како што дознаваме од градоначалникот Златко Ристов деновиве се уредуваат улиците во село Дедино, по што ќе се продолжи со овие активности и во останатите населени места. Истовремено улиците се чистат и од наталожена земја.

Исто така во овој период завршија работните активности за изградба и уредување на пристапна улица ,,4″ во населеното место Горни Липовик. Овие активности финансиски се поддржани од буџетот на Општина Конче.

Прочитај повеќе