Connect with us

Радовиш

Реализација на неколку капитални проекти ќе ја обележат 2020, за Општина Радовиш

Реализација на неколку капитални прокети ја обележаa 2020 година, за Општина Радовиш. Главен проект за општината и за градоначалникот Герасим...