Connect with us

Конче

Боров Дол го поддржува инфраструктурниот развој во Општина Конче

Новиот рудник за бакар Боров Дол започна да учествува во финансирањето на инфраструктурни проекти за реконструкција на локалната патна мрежа...

More Posts