Connect with us

Земјоделие

МЗШВ: Исплатена дополнителната државна помош од 20% за носители на земјоделски стопанства

58,9 милиони денари дополнителна поддршка исплатена кон 1.925  регистрирани земјоделци односно 20% дополнителна државна помош соопштува МЗШВ Министерството за земјоделство, шумарство...

More Posts