Connect with us

Василево

Општина Василево ќе спроведе избори за Месни заедници

Градоначалникот на општина Василево донесе Одлука за распишување на избор на членови на Советите на месните заедници. Согласно Одлуката, изборите...

More Posts