Connect with us

Радовиш

На седница на Совет на Општина Радовиш донесени околу 50-тина предлог одлуки

Avatar

Published

на

Советот на Општина Радовиш денеска ја одржа 26 седница со дневен ред од 45 точки и надополнување на дневниот ред со уште 7 точки. По однос на допуната на дневиот ред појаснување даде секретарот на Општината Љупче Почивалец.

 По точката Советнички прашања, советниците не поставува прашања поради отсуството на градоначалникот Ацо Ристов, кој беше оправдано отсутен поради состанок на ЗЕЛС. На Седницата беше констатирана оставка на советничката Весна Конзулова, поради вработување во Општина Радовиш, по што беше изгласана и Предлог -одлуката за измена на одлуката за давање согласност на Годишниот план за вработување во Општина Радовиш, како следна точка од дневниот ред.

Меѓудругото на седницата беше изгласана и предлог измена  и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, одржување на комунални објекти и локални патишта за 2023 година во Општина Радовиш. Потоа предлог измена и дополнување на годишната програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на Општина Радовиш како и Предлог – Одлука за определување и промена на имиња на улици, мостови и плоштади на подрачјето на Општина Радовиш.

Потоа беа изгласани и предлог одлуки за ко-финансирање на неколку проекти: „Енергетска ефикасност на јавни објекти во Југоисточниот регион“, изработка на „Техничка документација за нови регионални проекти“, „Кејска улица во ДУП УБ 15 Радовиш“, за „изградба на фекална канализациона мрежа во Карши маале во Подареш“, „Изградба на улица број 9 крак 1“ во село Ињево, „Изградба на мрежа за водоснабдување на  на улица 5 и улица 6 во УБ 22 во Општина Радовиш“ и Изработка на урбанистичка планска документација за КО Козбунар“.

Во продолжение беа донесени и наколку Предлог – Одлуки за вклопување на бесправно изградени објекти во идна урбанистичко планска документација  за Катастарски Општина,  Јаргулица, Подареш, Калуѓерица, Сулдурци,  Дамјан, Бучим  и КО Радовиш вон градежен реон.

 Потоа беше донесен предлог одлуката за назначување управител на гробиштата во Радовиш и наслените места, како и воведување на комунална такса за управување и одржување на гробишта – гробна такса од 50 денари. На оваа седница беше изгласана и Предлог – Одлуката за воведување на солидарен фонд за помош при вршење на погребални услуги во висина од 90 денари.

На крајот беше изгласан Изјавата за основање на Друштво за производство на електрична енергија ЕЛРАД ЕНЕРЏИ ДООЕЛ, Радовиш, како и предлог одлуката за одобрување на финасиски средства како оснивачки влог на Општина Радовиш во висина од 5.000 евра и Предлог Одлука за избор на управител на Друштвото за производство на електрична енергија ЕЛРАД ЕНЕРЏИ ДООЕЛ, Радовиш.

Радовиш

Заврши реконструкција на улицата 22 Oктомври во Радовиш, следна е улица Партизанска

Avatar

Published

на

Заврши реконструкција на улицата 22 октомври во Радовиш како дел од програмата за реконструкција на улици во центарот на градот. Градоначалникот Ацо Ристов кој денеска изврши увид на градежните работи рече дека истовремено се работи и на други локации, на изградба на споредни улици и сокаци со бекатон.

Улицата ќе биде асфалтирана до раскрсницата со афтобуската станица, а потоа механизацијата ќе се премести на улица Партизанска и дел од улица Плачковица, рече градоначалникот Ристов кој притоа спомна дека потоа ќе се продолжи во населените места.

Прочитај повеќе

Радовиш

24 -годишен радовишанец физички го нападнал неговиот татко, случајот пријавен во полиција

Avatar

Published

на

На 02.07.2024 во 19.00 часот во Радовиш полициски службеници од Полициската станица Радовиш лишиле од слобода 24-годишен радовишанец, постапувајќи по претходна пријава дека тој околу 16.30 часот во Радовиш физички го нападнал неговиот татко. Лицето било задржано во Полициската станица Радовиш и за настанот бил запознаен јавен обвинител од Основното јавно обвинителство Радовиш. По документирање на случајот против лицето ќе биде поднесена соодветна пријава.

Прочитај повеќе

Радовиш

Јавен повик за добивање на субвенција на млади лица за полагање на возачки испит од Б категорија

Avatar

Published

на

Општина Радовиш распиша Јавен Повик за користење на финансиски средства од буџетот на Општината за 2024 година, за добивање на субвенција на млади лица – жители, за полагање на возачки испит од Б категорија, согласно Програмата за Локален Економски Развој на Општина Радовиш за 2024 година.

Содржина на јавниот повик
Финансиските средства предвидени во Програмата за Локален Економски Развој oд Буџетот на Општина Радовиш за 2024 година ќе се доделуваат на корисниците, баратели кои се редовни/вонредни ученици во III или IV година во СОУ „Коста Сусинов“ Радовиш или се невработени млади лица до 26 годишна возраст.
На барателот/физичкото лице што ги исполнува критериумите на овој јавен повик ќе му се надоместат дел од трошоците направени за полагањето на возачки испит при стекнување на возачка дозвола од Б категорија во висина од 8.000,00 денари. Средствата по барањето ќе се исплатат по доставување на доказ за положен возачки испит – добиена возачка дозвола од Б категорија до комисијата во Општина Радовиш. Доколку барателот не го положи возачкиот испит во тековната година по поднесеното барање најдоцна до 1 Декември и не поднесе доказ за положен возачки испит најдоцна до 1 Декември во тековната година, го губи правото на субвенционирање и предвидените средства нема да му бидат исплатени.

Јавниот повик трае 30 дена од денот на објавувањето.

Право на поднесување на барање
Право на користење на финансиски средства имаат физичките лица редовни/вонредни ученици во III или IV година во СОУ „Коста Сусинов“ Радовиш и/или невработени млади лица до 26 годишна возраст кои ќе поднесат барање со потребната документација од денот на објавувањето на јавниот повик до денот на завршување на повикот.

Пријавата со целокупната документација треба да се достави преку пошта или лично до архива на адреса:
Општина Радовиш, Бул.„Александар Македонски“ Бр.7, Радовиш

Повеќе на: https://radovis.gov.mk/%d1%98%d0%b0%d0%b2%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d1%9a%d0%b5-%d1%81%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%b4/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2Qcywoerc5J1FuJXTPnsXg_rm1zs-cIiIYXi5_Lfxgpw363yo0UgrbW50_aem_tozHGw8Pa49YTgzdako1PQ

Прочитај повеќе