Connect with us

Босилово

Договорена соработка помеѓу општина Босилово и Друштво за управување со отпад “НУЛА ОТПАД”

Media Press

Published

на

Како резултат на соработката “НУЛА ОТПАД” донираше приколица за трактор за Општина Босилово со носивост од 4 тони. Во наредниот период, од страна на ” НУЛА ОТПАД”, ќе биде изграден и собирен центар за селекција на електронски отпад, а ќе бидат реализирани и низа едукативно превентивни активности за позитивните ефекти од селекцијата на отпадот.

Во наредниот период исто така ќе бидат реализирани активности за подигање на електронски отпад од домаќинствата, информира Општина Босилово.

Босилово

Важно: Известување до граѓаните на Општина Босилово

Media Press

Published

на

Се известуваат граѓаните на Општина Босилово да ги пријават штетите настанати поради невремето кое го зафати регионот на Општина Босилово на ден 29.05.2022 година.

Барањата да се поднесат во архивата на Општина Босилово до 03.06.2022 година (петок).

Во прилог на барањето да се достави копија од лична карта, имотен лист и трансакциска сметка.

Прочитај повеќе

Босилово

Се одржа прославата на БЕНЛИ ТАШ – Камен на плодноста, во Општина Босилово

Media Press

Published

на

Река од трактори полни луѓе се движеа меѓу сртот на селата Дрвош и Иловица во општина Босилово. Тешкиот и непрооден пат не ги спречи да стигнат до нивната крајна дестинација Бенли Таш – каменот на плодноста. Како што информираат од Општина Босилово, возобновени се обичаите и верувањата поврзани со ова место со цел популаризација на богатата традиција во погражденскиот регион.

„Во колективната меморија на жителите Бенли Таш е камен кој дава плодност на оние кои ќе минат низ неговиот отвор во форма на капија. Прославата на Бенли Таш има и културно- уметнички карактер. За промоција на етно кулинарството и на музичкиот фолклор организаторите обезбедуваат посебна трпеза со стари специјалитети, а културно-уметничките друштва го оживеаја мелосот. Качамакот е посебна одлика на нашиот крај“, велат од Општина Босилово.

Прочитај повеќе

Босилово

Еколошка пролет во Босилово, со пластични шишиња до овошни садници

Media Press

Published

на

Општина Босилово денеска започна со реализација на  една креативна и интересна кампања насловена како „Еколошка пролет во Босилово!“  Кампањата ќе се реализира во наредните два месеци и ќе опфати повеќе активности и настани, но она што посебно е интересно е тоа што Општина Босилово денес ќе врши дистрибуција на овошни садници во замена за пластични шишиња.

„Акцијата ќе се одвива од порта на порта. Ќе го посетиме секој дом и на секој граѓанин ќе му биде понудена можност за замена на пластични садови (ПЕТ пластика) со овошни садници. Целта е да ја намалиме количината на пластичен отпад во општината, но во исто време да испратиме порака до граѓаните дека пластиката има употребна вредност.  Пластиката треба да се селектира и да се депонира односно транспортира на соодветно место“ – истакна Ристо Манчев, градоначалник на општина Босилово по повод денешната акција.

Покрај наведената акција, во Босилово веќе извесен период се реализираат активности за чистење на „диви“ депонии, а ќе бидат реализирани и голем број други еколошки активности и тоа:

  • Пролетно пошумување на падините на планината Огражден со садници од црн бор (1.000 броја).
  • Акција за собирање на отпадна ПЕТ пластика во училиштата и организирање на едукативни предавања  за учениците за  селекција и рециклирање на отпад 
  • Собирање на електричен и електронски отпад по населените места.
  • Дистрибуција на канти за отпад и вклучување на неколку населени места во системот на организирано собирање на сметот.
  •  Волонтерски акции за чистење на смет покрај јавни површини, туристички локации и верски објекти
  • Набавка на контејнери за одделни фракции на отпад (стакло, ПЕТ  пластика и отпадни батерии)
  • Рекултивизација на “диви“ депонии,
  • Акции за организиран откуп на пластичен отпад
  • Хортикултурно уредување на јавни површини, и др.

Од општина Босилово потенцираат дека интересот за оваа акција е голем, и дека  голем број на млади волонтери, активисти се вклучуваат во нејзината реализација и нагласуваат дека оваа кампања ќе се организира секоја година,   со цел почиста и поздрава животна средина. 

Прочитај повеќе