Connect with us

Радовиш

Општина Радовиш објави ЈАВЕН КОНКУРС за доделување на 15 стипендии за упис на студенти на Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје

Media Press

Published

на

Врз основа на склучениот Меморандум за соработка помеѓу општина Радовиш и Универзитет за туризам и менаџмент во Скопје, Градоначалникот на општина Радовиш, распишува

ЈАВЕН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА 15 (ПЕТНАЕСЕТ) СТИПЕНДИИ ЗА УПИС НА СТУДЕНТИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И МЕНАЏМЕНТ – СКОПЈЕ

1. ЕЛС општина Радовиш и Универзитетот за туризам и менаџмент доделуваат 15 (петнаесет) стипендии за упис на додипломски студии во академската 2022/2023 година а ќе важат за период од четири години заклучно со 2026 година,

2.Стипендиите се во износ од вкупно 7000 евра, а ќе се доделуваат на следниот начин: во Прва година 1000 евра, а во Втора, Трета и Четврта година по 2000 евра.

3.Стипендиите важат за запишување на следните Факултети од Универзитетот за туризам и менаџмент:

-Факултет за туризам

-Економски факултет

-Факултет за меѓунроден маркетинг менаџмент

-Факултет за менаџмент на човечки ресурси

-Факултет за информатика

4. Услови за доделување на стипендии

Право за конкурирање имаат сите дипломирани средношколци кои завршиле средно образование во СОУ „Коста Сусинов“, се жители од општина Радовиш и државјани на Република Северна Македонија.

Потребни документи за учество на конкурсотсе:

1. Барање до општина Радовиш;

2. Фото копија од лична карта, или пасош;

3. Свидетелства за прва, втора, трета и четврта година средно;

4. Диплома за завршено средно образование;

5. Уверение за дравјанство;

6. Трансакциска сметка (на кандидатот што конкурира);

7. Семејно уверение;

8. Уверение од УЈП за остварени приходи на родителите или старателите за 2021год.;

Изборот на кандидатите ќе го изврши комисија која ќе биде формирана од страна на Градоначалникот на општина Радовиш. Предност во доделувањето на стипендиите ќе имаат одлични ученици, ученици од социјално загрозени семејства, ученици кои се деца без родители и ученици од ранливите категории граѓани.

Барањата со потребните документи се доставуваат во Архивата на општина Радовиш во затворен плик со назнака: „За конкурс за стипендирање на Универзитет за туризам и менаџмент – Скопје “. Рокот за поднесување на документите е 20 работни дена заклучно со 08.06.2022 година. Некомплетните и ненавремено доставените документи нема да се разгледуваат.

Резултатите ќе бидат објавени во рок од 10 дена од завршувањето на конкурсот, на огласната табла во општина Радовиш и на ВЕБ страната на општина Радовиш.

По објавувањето на резултатите, незадоволните кандидати во рок од 5 (пет) дена, можат да поднесат приговор до Комисијата или до Градоначалникот на општина Радовиш. Комисијата е должна во рок од 5 (пет) дена да одговори на доставениот Приговор.

Радовиш

Околу 300 дечиња од ДГ„ Ацо Караманов“ од Радовиш се подготвуваат за одржување на големата завршна приредба

Media Press

Published

на

Околу 300 дечиња од ДГ „Ацо Караманов“ од Радовиш се подготвуваат за одржување на завршната приредба која традиционачно секој година се одржува по повод испраќањето на идните првачиња во прво одделение.

Овие денови односно на 16 и 18 мај се одржуваат генерланите проби за дечињата подготвени да се претстават пред своите родители и роднини.

„Завршната приредба ќе се одржи во четврток на 19 мај, со што на свечен начин околу 170 дечиња ќе бидат испратени во прво одделение“ рече диркеторката на градинката Љупка Тренчева, која активно беше вклучена во подготовките и генералните проби.

Прочитај повеќе

Радовиш

Избрани нов Лидер и нови членови на Координативното тело на Клубот на млади на Црвен крст Радовиш

Media Press

Published

на

Во просториите на Општинската организација на Црвен крст Радовиш, на 14 мај во саботата беше одржана Конститутивно-изборна седница на која се спроведоа изборите на Клубот на млади на Црвен крст Радовиш за мандатниот период 2022-2024 година.

Конститутивно-изборната седница ја отвори досегашниот ВД Лидер на Клубот на млади Илина Сандева.

Со тајно гласање на членовите за Лидер на Клубот на млади на Црвен крст Радовиш беше избрана Ангела Георгиева, додека пак за Заменик-лидер беше избрана Памела Митева. Избрани беа и членовите на Координативното тело на Клубот на млади на ОО на Црвен крст Радовиш:  Ангела Георгиева -Лидер,  Памела Митева -Заменик лидер, Александра Донева,  Лина Ристова, Ангела Јанкулова, Дајана Гавалугова и Елена Ташкова

За претставник во Советот на млади на Црвен крст на Република Македонија беше избрана досегашниот ВД лидер на Млади- Илина Сандева.

Прочитај повеќе

Радовиш

Одржана првата бизнис средба во Радовиш

Media Press

Published

на

Градоначалникот на Општина Радовиш Ацо Ристов ја одржа првата бизнис средба со претставниците од бизнис секторот во општината.

Според градоначалникот Ристов моторот кој ја придвижува општината е стопанството и бизнис секторот и без успешна релација и соработка со бизнис секторот нема успешна општина.

„Во развиените општества, деловниот ручек на Градоначалникот со стопанствениците е редовна активност – така ќе биде и кај нас. Оваа соработка ја подигаме на највисоко ниво, се со цел заеднички да се избориме за поубав живот на нашите сограѓани“ рече градоначалникот Ристов.

„Ќе продолжиме со чести средби и ќе ги вложиме сите заеднички напори за Радовиш да биде град со кој ќе се гордееме – креирајќи убава иднина за младите генерации. Радовиш е се што имаме. Продолжуваме заеднички да го градиме“ додаде Ристов.

Првата бизнис средба во вид на деловен ручек беше одржана во ресторан Амбасадор во Радовиш и според она што можеше да се забележи на лице место, имаше голем одзив.

Прочитај повеќе