Connect with us

Услови за користење

ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПРАВИЛАТА НА КОРИСТЕЊЕ НА ПОРТАЛОТ www.MEDIAPRESS.MK

Недозоволеното користење на било која содржина (текст, слика, аудио, видео, статија, артикл) од порталот www.mediapress.mk ќе се смета за прекршување на законот за авторски и сродни права и за тоа ќе биде поднесено барање за финансиски надомест.

Објавување на целосен текст од порталот „www.mediapress.mk“ во медиум, проект или сајт кој служи за комерцијални цели без претходна дозвола од редакцијата на „MediaPress“, не е дозволено.

Во случаи на повикување или цитирање на одреден текст, фотографија, графика или други содржини публикувани на нашиот сајт, Ве информираме дека:
– дозволено е објавување на максимум 250 карактери од текстот при што задолжително мора да се истакне изворот,
– доколку вашиот медиум е во електронска форма потребно е да вметнете хипер линк до содржината на „www.mediapress.mk“ која ја превземате,
– превземање и користење на фотографии, видеа и други материјали е со исклучива согласност на редакцијата, односно при одобрено барање од официјалната E-mail адреса: contact.mediapress@yahoo.com

Во случај на непочитување на горе наведените правила за користење на содржините на www.mediapress.mk, истото се смета како неовластено односно правен прекршок и ќе биде наплатено согласно следниот ценовник:

  • 19.000,00 денари (+ДДВ) за текст, артикл, статија;
  • 19.000,00 денари (+ДДВ) за видео емитувано на друг електронски медиум;
  • 120.000,00 денари (+ДДВ) за видео емитувано на ТВ станица;
  • 9.000,00 денари (+ДДВ) за фотографија.

Со користење на порталот имате индивидуална одговорност за почитување на авторските и сродните права кои се однесуваат на овие содржини.