Connect with us

About us

Информативниот портал mediapress.мк им овозможува на своите онлајн корисници да ги следат најважните и најнови политички, економски и урбани вести, како и информации од светот, културата, сценскиот живот, здравјето, технологијата и модата.